2012. március 27., kedd

Szociális munka (kordokumentum)

"Az állam kötelessége, hogy minden benne lakó polgárának jólétéről gondoskodjék. Ma már megvan a lehetősége annak, hogy a társadalom összes új berendezései népjóléti és közegészségügyi szempontok tekintetbevételével történjenek. Szükségünk van arra, hogy az átmeneti időszakban jól megalapozzuk az intézkedéseket. Ebbe a munkába kell bevonni a szociális érzékkel bíró intelligens egyéneket, különösen a munkáskategóriákat. A kiképzés nők és férfiak számára egyenlően történik. Alsó korhatár 20 év. 
A Közoktatásügyi Népbiztosság népjóléti munkára képesítő tanfolyamokat indít. A tanfolyamokat csak egy évre tervezi. A tanfolyamok háromféle tagozatúak: szociálegészségügyi, szociálpedagógiai és szociálgazdaságiak. A népjóléti munka becsületes kenyérkereső hivatás. Nagyon fontos, hogy az arra vállalkozó egyének ne tekintsék magukat hivatalnokoknak, akik az irodai órát betartva, a rájuk bízott ügyeket elintézik, hanem csak az válassza hivatásul ezt a pályát, aki szíve egész melegével és önzetlen szocialista lelkesedéssel vállalkozik ennek végzésére. Szociális érzékű, alapos tudású egyénekre van szükség a munkaközvetítés, az iparegészségügy, az otthonok gazdasági vezetése, az iskolagyámi, a gyermekbiztosi és az összes szociálegészségügyi munka területén. A kiképzés elméletből és gyakorlatból áll. A hallgatókat már kiképzésük alatt különböző szociális intézményekben szolgálattételre osztják be. Csakis az jelentkezzék erre a munkára, aki teljes munkaerejét rendelkezésre tudja bocsátani, mert a kiképzés egész napot vesz igénybe. A hallgatók eredményes előmenetelük érdekében szociális segédszolgálataikért megfelelő ellenszolgáltatásban részesülnek. Bővebb fölvilágosítást a Közoktatásügyi Népbiztosság gyermekszociális ügyosztálya nyújt. A jelentkezés határideje 
június 1. Azon elvtársak, akik a tanfolyamok ügyében már nyertek fölvilágosítást, okmányaikat sürgősen hozzák be, különben fölvételre igényt nem tarthatnak"


Népszava 1919. május 28.

kapcsolódó cikk:
Nagy László beszámolója 1919 augusztus