2012. május 16., szerda

Földről az angyal!?

Elindultam a Vodafone "Főállású Angyal" pályázatán. Ennek kapcsán osztom meg 2 évvel ezelőtti cikkünket, melyet Baranyecz János okleveles tapasztalati szakértővel írtunk közösen. Most a "föld angyalainak" szüksége van, egy "főállású angyalra".Földről az angyal!?
avagy eggyel több polgári szakma, vagy a remény angyalai?

Hogy mi a szegénység definíciója?
Annak csak egy éhen haldokló a megmondhatója.
Neked már az is baj, ha száraz a kenyér
nincs amit rá kenj, vagy hozzá egyél.
Szoba-konyhámban már nem ég a villany, ez nekem most a nagy bajom,
de Józsi a parkban nem fagy meg? Vagy nem verik agyon?
Mindenki számára nagy rossz a sajátja, de akkor jó az ember, ha a másét is látja!
Nem elég a bajt sajnálni, felfedni, ha igazi ember vagy, ellene kell tenni!
Nézz elesett társad alvatlan szemébe,
s ha kell, menj be érte a szemétbe.
Simogasd meg kócos haját akkor is, ha ragad
ne érezd a szagát, képzeld a helyébe magad!
Lehet, hogy ő is így tekintett másra, mígnem az élet ily mélyre leásta.
Nem tudhatod milyen sors vetette erre, s vajon nem ugyanez veled is a terve?!
Mindent összevetve, akkor vagyok szegény,
Ha magamnak s másoknak nem adhatok reményt!*

A szegénységben élők egy valamiben biztosan gazdagok: a saját és mások szegénységével kapcsolatosan szerzett tapasztalatukban. Ma már látni lehet (korábban is látni lehetett, csak nem tudatosult) hiábavaló fáradozásnak bizonyult ezt mással, így tudományos ethoszokkal, szakzsargonnal, sztereotípiákkal és áltudományos módszerekkel (esetkezelés) helyettesíteni.
Hogy kik ők? Benne van a nevükben. Tapasztaltak. Éltek vagy élnek az utcán, kikapcsolták a villanyukat, csirkelábból készítik a vasárnapi ebédet és a gyerekeik egymás kinőtt ruháit hordják - mondhatni hétköznapi hatalomnélküli emberek.
Van köztük, aki a részeg apja elől az intézetbe menekült, van akit vertek, van aki sokszor éhes volt, van akit szerettek a szüleik, de van akinek a cigánytelep nyomorából csak zsíros kenyérre tellett, vagy még arra se.
Egy biztos, nem adták fel és ami még ennél is fontosabb, nem csak a maguk bajával bíbelődnek, hanem minden szegény, elnyomott emberével. 
Ha kell szép szóval, ha kell radikálisan!
Te barátom, ki most e sorokat olvasod voltál e már úgy, hogy mikor hidegével megérkezett a sötét nem volt hol lehajtanod a fejed?
Se barát, se család csak a hideg, a sötét, és Te?
Azt mondod na és? Próbáld meg napokig, évekig!
Nincs hol fürdened, nincs mit enned, és lassan a büszkeségedet emészted fel.
Aki még nem volt kilátástalan helyzetben az csak sejti, hogy ez nem teasütemény!
A tapasztalati szakértőkre több - akár egymással is konkuráló, szembenálló - szerep vár. Erről gondoskodik majd az őket végső soron felszívó munkaerőpiac. Hiszen a mindenre kiterjedő és - ható tőkés viszonyok között aligha lehet úgy ,,alul-" és ,,ellendolgozni" csak ha magában a rendszerben dolgoznak - legalábbis legálisan és biztosítva mindeközben a viszonylagos biztos saját egzisztenciát is. Nem halhat éhen, ,,ottogross" módjára minden érintett. Ezért lesznek olyanok, akik a nyomor végett aluliskolázottságra kárhoztatott emberek érdekeit velük vállvetve képviselik, kérelmeiket, feljelentéseiket, beadványaikat, panaszaikat megírják, a ,, nagy embereket" oldalba bökik, és elmondják nekik, mire van IGAZÁN szükségük az embereknek, hogy kijöjjenek ebből a helyzetből. És azért is lesznek, hogy egyetlen lánynak se kelljen egy tál ételért, vagy egy fekhelyért oda adnia magát egy utált embernek, hogy ne kelljen lehajtott fejjel elviselnie egy szülőnek a főnöke általi megaláztatást, mert különben nem tudna ételt adni a gyerekeinek.

A szegénység nem sors - ha van aki melléd áll (!) - hanem átmeneti állapot!!!
,,Segíts magadon és másokon!" - Ez az a közhely, aminek igazán helye van a leendő tapasztalati szakértők között.
Tapasztalataik és szerzett tudásuk által kiállhatnak a gyerekekért, idősekért, a hajléktalanokért, a romákért, a származásuk, szexuális orientációjuk vagy vallásuk miatt kirekesztettekért, a nők jogaiért, egyszóval a MINDEN EMBERT MEGILLETŐ TISZTELETÉRT!
Az élet terén számos probléma adódik és ha fel tudják rá hívni a figyelmet, sőt módjukban áll besegíteni, leleplezni a hétköznapi elnyomás rejtett, alig látható arcait (erőszak, hatalomnélküliség, kulturális elnyomás, kirekesztettség, kizsákmányolás) vagy akár csak egy tapasztalatból származó tanáccsal kisegíteni az érintetteket, ,,elvetni" közöttük a kritikus gondolkodás csíráit, akkor már létjogosultnak és a remény angyalainak érezhetik magukat.
Mindenesetre a kapitalizmust meghaladni kívánó, mára ebben vereségre álló szakmák (pszichológia, szociális munka) sorában, ezek partvonalán felnövő a kapitalista gondolkodást (egyéni felelősség, tulajdon tisztelet, munkamítosz, haszonelvűség, normatív vallástudat) magából kizáró - de legalábbis ennek lehetőségét magában foglaló - tapasztalati szakértők megjelenése reményt adhat, minden olyan szakembernek, aki az ember emancipációján és humanizálásán dolgozik.
Reméljük, rajtuk (tényleg) nem fog múlni!

Branyó - Pumukli

Branyó alias Baranyecz János - tapasztalati szakértő
Pumukli alias Ferencz Norbert - radikális szociális munkás

* Baranyecz János Szegénység c. verse

2012. május 4., péntek

Mégse izgattam?


Másodfokú eljárásban: nyilvános ülés és az eljárás felfüggesztése?

Május 17-én 10 óra 30 perckor a Markó u. 27. (Fővárosi Törvényszék) I. em. 75 ajtószám alatt lévő helységében folytatódik a büntetőügyem. (A józsefvárosi kukázást tiltó rendelet ellen hajtottunk végre radikális szociális szakmai akciót kollégáimmal és szimpatizánsokkal.)

A Törvényszék az ügyész fellebbezését fenntartja, a védelmi fellebbezéseket nem tartja alaposnak.

Ugyanakkor az ügyész maga így nyilatkozik : "amennyiben a jogszabály alkotmányellenessége (kukázás tiltása) visszamenő hatállyal megállapítást nyer, a vádlott cselekménye, lévén alkotmány- és így jogellenes rendelkezés elleni fellépést foglalt magában, maga nem lehet jogellenes, vagy társadalomra veszélyes, azaz nem bűncselekmény" - ezért indítványozza az eljárás felfüggesztését.
Azt már én teszem hozzá, ha így lesz, nem hogy nem bűncselekmény, hanem éppen az alkotmánysértő rendeletet alkotók alkotmányellenes tevékenységének a leleplezése (tudatosítása) és mint ilyen, nem 3 év próbára bocsátást, netán pénzbírságot érdemelne, hanem pénzjutalmat, netán kitüntetést. :)
Amúgy éppen ezért, ha már az elsőfokú bíróság volt oly elszánt, hogy elítéljen, akkor a második is legyen vagy mentsen fel, és ne meneküljön időhúzással az Alkotmánybíróság állásfoglalására várva akár évekig elhúzva az ügyet, rajtam hagyva a  "BŰNÖS" stigmáját.

Igen paradox a helyzet, hiszen a hajléktalanügyi referens által anarcho-szociálisnak titulált csoportunk, az Új Szemlélet, és maguk a szociális munkások, - akik ezidáig utcaseprőnek és ágytálcserélőnek voltak titulálva - a Törvényszék engem felmentő döntése alapján: az alkotmányvédő szerepben tetszelegnének, és a "jogalkotó hatáskörén túllépő", amúgy demokratikusan megválasztott önkormányzati testületi tagok, köztük a polgármester-hajléktalanügyi referens, pedig alkotmányellenes rendelet alkotással, amiért bizony felelniük kell(ene). 
Ha rajtunk szociális munkásokon múlik, akkor mi mindent meg is teszünk azért, hogy a józsefvárosi önkormányzati képviselőket is, ebben az ügyben ítéljék el, és talán ez minden önkormányzati képviselő számára intő példa lesz.

De addig is, előttünk a további jogi herce-hurca (akár nemzetközi szinteken is) és az igazságért folytatott harc, valamint nekem személyesen a becsületem tisztázása és szakmai álláspontunk megvédése, hiszen a mai napig bűnösnek vagyok kikiáltva és kollégáim/társaim is, akikről sokan megfeledkeznek, akiket szabálysértés miatt elítéltek és figyelmeztetésben részesítettek. 
Mert felhívtuk a közvélemény és a társadalmi intézmények (rendőrség, igazságszolgáltatás, törvényhozás) figyelmét - arra, hogy egy kerületben a döntéshozók hátrányosan különböztetnek meg hatósági rendelkezés által magyar állampolgárokat - és cselekedtünk úgy, ahogyan a szociális munkások Etikai Kódexe ezt megfogalmazza és elvárja a szociális munka tevékenysége és célja címszó alatt. 

Ugyanakkor az ügy politikai jelentőségéről az összes érintett szereplőt figyelembe véve ne legyen kétségünk, hiszen már maga a vád: IZGATÁS, ("nagy nyilvánosság előtt, köznyugalom megzavarására alkalmas módon, általános engedetlenségre uszít"- politikai testület által hozott rendelkezés, szabály, stb. ellen) is politikai felhangú. 
Azonban a Főügyészség időhúzó az ügyet halogató és felfüggesztő indítványa sejteti, hogy a Montesquieu-i 3-as hatalmi ág közül az igazságszolgáltatás, megingott avagy épp funkcióját kezdi betölteni és ellensúlyozza egy másik hatalmi ág túlkapásait? 
Már a Főügyészség szerint is lehetséges, nem is én voltam a bűnös? 
És társadalomra veszélyes, de akkor ki, kik is? 
Mert a törvényeket és helyi rendeleteket valakik hozzák, nem csak úgy maguktól születnek.
Az ügy végére reméljük ez is kiderül.


Mi is a nyilvános ülés:
A másodfokú eljárási forma másik esete a tárgyalás. A nyilvános ülés* a másodfokú eljárás speciális eljárási formája. A nyilvános ülésre vonatkozó szabályok között az a törvényi rendelkezés is szerepel, hogy a nyilvános ülés megtartására, a tárgyalásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.* Be. 362. § (1) A nyilvános ülés előkészítésére és megtartására a tárgyalásra (366. §) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az ügy előadása - ha azt a jelenlévők nem kérik - mellőzhető. (2) A nyilvános ülésen az ügyész részvétele nem kötelező. (3) A nyilvános ülést a szabályszerűen megidézett vádlott távollétében is meg lehet tartani, s ha a nyilvános ülés eredményeként megállapítható, hogy a meghallgatása nem szükséges, a fellebbezés elbírálható.