2017. június 5., hétfő

Paul Kivel: Szociális ellátás vagy társadalmi változás?


Képtalálat a következőre: „a hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma”

2016-ban a Civil Kollégium Alapítvány, a Humán Platform és a Napvilág Kiadó együttműködésének eredményeként jelent meg Sebály Bernadett és Vojtonovszki Bálint szerkesztésében A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? című közösségi szociális munka (közösségszervezés, kinek hogy tetszik) alapjai kötet.
A kötetből Paul Kivel: Szociális ellátás vagy társadalmi változás? című tanulmányát adjuk most közre a kiadó engedélyével. 

Külön ajánljuk főiskolán és egyetemen oktató szociális szakemberek, világi vagy egyházi civil szervezetekben tevékenykedő szociális szakemberek és minden progresszív és kritikai szociális munkás kolléga - valamint leendő kolléga figyelmébe, - akik kizárólag az intézményesült szociális ellátó rendszeren belül dolgozva próbálnak eredményeket elérni.
A radikális szociális munka alaptézisét feszegető írás alapgondolata, hogy a szociális ellátás egyéni szükségleteket elégít ki, míg a társadalmi változásért folytatott tevékenység a kizsákmányolás és az erőszak kiváltó okait próbálja megszüntetni.
A kérdés, mely Kivel tanulmánya kapcsán újra megfogalmazódik: szociális ellátás és a társadalmi változást célzó munka között vajon létezhet-e átfedés? 
Kivel tapasztalata, hogy a beszűkülés csapdája újra és újra a közösségépítés egymástól is független oly sok területét ejti rabul. Ahogyan a férfierőszak kapcsán elterjedt intervenciós programok hatására a nagyobb cél szem elől tévesztése beszűkítette a férfiak látásmódját, úgy a szociális munka intézményesülése és az ezzel járó a szakemberek személyiségét emésztő mindennapos adminisztráció valamint rutinszerű vagy  kreatív "tűzoltás" is elterelte a figyelmet a szociális munka végcéljától; a szegénység felszámolásáról.
Kivel tanulmányában a szociális ellátásban folytatott szakmai tevékenység és a tartós társadalmi változásért folyó munka paradoxonát és egymásra való hatását vizsgálja, nekünk szegezve a kérdést:
Vajon lehet-e az ellátórendszeri tevékenységet a társadalmi változásért folytatott munka nélkül hitelesen végezni? 


2017. március 15., szerda

12 sommás pont a szakmai reménytelenségről

Szerző: eswé

Egy tucatnyi probléma a szociális szakembereknél
avagy
„Lehetek – e segítő, ha én is reménytelenségben létezem?”

1. A szociális szakmában a segítők egy részét érinti az a probléma, hogy szociális – anyagi helyzetüket tekintve alig választja el őket néhány 10 ezer forint a segítettektől, ezért sokan reménytelennek ítélik meg helyzetüket és ezzel nagyon nehéz együtt élniük, szembenézniük.

2. A segítők egy részére jellemző, hogy romantikus elképzelésekkel, naivan és pátosszal átitatva választották ezt a szakmát hivatásul. Azóta mélyen csalódtak, de ezt nagyon nehéz bevallani önmaguknak. Téves pályán vannak, az álmokat már feladták, de nincs helyettük más.

3. A segítők egy része már rég váltana, de egyrészt nem mer nekiállni a változtatásnak, mert nincs meg hozzá a kellő önbizalma és fél az újtól, másrészt meg sokaknak lehetősége sincs a váltásra. (Kistelepüléseken élők/dolgozók, netán idősebb korú, nyugdíj előtt állók és így tovább…)

4. A segítők egy része öngyógyításból választotta ezt a szakmát, hivatást, csak éppen nem keveredett ki még önnön mentális, szociális és egyéb problémáiból. A szakmájával, hivatásával elfedi ezeket és így azok még jobban rögzülnek. Ahogyan egy netes felületen egy hozzászóló kiválóan összefoglalta egy mondatban: „Nálunk is sok "sérült" segítő dolgozik. Mindannyian hordozunk sebeket, a kérdés csupán az melyikünk hogyan fogadja, kezeli, gyógyítja.”

5. A segítők egy része gyakorlatilag minden szakmai és hivatástudat nélkül végzi munkáját. Minimális empátiával és minimális szakmai tudással. Rájuk mondható el ez a tétel:
„Az a szakember, aki nem tudja, hogy mit miért csinál, nem látja át, hogy egy beavatkozásnak milyen következményei lesznek, melyik beavatkozása milyen kimenettel jár, beavatkozásai nem tudatosak, csak lépi sorban, amit tanult, vagy ami a protokoll, nos, az nem más, mint betanított munkás.”

6. A segítők egy része kezdeti látens kiégett szakember, csak sem ő maga, sem a környezete nem veszi ezt észre. Így aztán nem fordul segítséghez és külső támogatást sem kap ehhez.

7. A segítők egy része kiégett a szakmajában, érzi, tudja is ezt, de elfedi azzal, hogy mindent megtesz, szívét lelkét beleadja, egyfajta altruista, aki feláldozza magát a kliensekért. Mindez fontos is a szinten maradáshoz. Ő így győzi meg magát: „Én jó ember vagyok, segítek a szegényeken, elesetteken, gyerekeken, öregeken, mindenkin, akin csak tudok.” Természetesen ez az önbecsapás saját önbecsüléséhez is elengedhetetlen.

8. A segítők egy része totálisan kiégett. Jó néhányan nem is leplezik. Fertőzik és lehúzzák a környezetüket. Ennek számtalan formája van. Kezdve a klasszikus, mindent rutinból megoldótól a negatív, már – már dühös és agresszív segítőn át, a teljes apátiába süllyedt, reménytelenségben élőig bezárólag.

9. A segítők egy része maga is komolyan segítségre szorul. A mentális zavaroktól kezdve a szenvedélybetegségeken át, a súlyos pszichés problémákig nagyon széles a skála.

10. A segítők egy része szerint ő maga a fenti pontok egyikébe sem tartozik. Felháborodik rajtuk, tagadja őket. És a világért sem tartana önvizsgálatot.

11. A segítők egy része a fenti mondatokkal vagy azok egy részével egyetért, de reménytelennek tartja a változás elindítását a megoldás keresését. Önmaga védelmi mechanizmusait kiépítette, de a környezetére – érthető okokból – már nem marad ideje, energiája.

12. Természetesen a magyar szociális- gyermekvédelmi rendszerben dolgozók jelentős, sőt, döntő hányada ebbe az utolsó kategóriába tartozik.

+ 1 Csatlós Rozália:
Vannak egészséges lelkű, elhivatottságból kitartó, kiváló segítők. Akik az eddigi változásokat (gyermekvédelmi rendszerváltást) rombolásként élik meg, a reménytelenséget az jelenti számukra, hogy nem elégséges, ha önmaguk változnak, változtatnak. 

2017. február 24., péntek

A pályaelhagyók himnusza (Emília)

Szerző: Emília

Felmondás első napja van,
köszönt és minden jót kíván
egy csíz a csupasz körtefán.
Felmondás második napja van,
köszönt és minden jót kíván
két családlátogatás és
egy csíz a csupasz körtefán.
Felmondás harmadik napja van,
köszönt és minden jót kíván
három team megbeszélés,
két családlátogatás és
egy csíz a csupasz körtefán.
Felmondás negyedik napja van,
köszönt és minden jót kíván
négy segélykérelem,
három team megbeszélés,
két családlátogatás és
egy csíz a csupasz körtefán.
Felmondás ötödik napja van,
köszönt és minden jót kíván
öt KSH statisztika,
négy segélykérelem,
három team megbeszélés,
két családlátogatás és
egy csíz a csupasz körtefán.
Felmondás hatodik napja van,
köszönt és minden jót kíván
hat adósságcsökkentési támogatás,
öt KSH statisztika,
négy segélykérelem,
három team megbeszélés,
két családlátogatás és
egy csíz a csupasz körtefán.
Felmondás hetedik napja van,
köszönt és minden jót kíván
hét fenyőosztás,
öt KSH statisztika,
négy segélykérelem,
három team megbeszélés,
két családlátogatás és
egy csíz a csupasz körtefán.
Felmondás nyolcadik napja van,
köszönt és minden jót kíván
nyolc esetkonferencia,
hét fenyőosztás,
öt KSH statisztika,
négy segélykérelem,
három team megbeszélés,
két családlátogatás és
egy csíz a csupasz körtefán.
Felmondás kilencedik napja van,
köszönt és minden jót kíván
kilenc NRSZH ellenőrzés,
nyolc esetkonferencia,
hét fenyőosztás,
öt KSH statisztika,
négy segélykérelem,
három team megbeszélés,
két családlátogatás és
egy csíz a csupasz körtefán.
Felmondás tízedik napja van,
köszönt és minden jót kíván
tíz védelembe vételi tárgyalás,
kilenc NRSZH ellenőrzés,
nyolc esetkonferencia,
hét fenyőosztás,
öt KSH statisztika,
négy segélykérelem,
három team megbeszélés,
két családlátogatás és
egy kimerült csíz a csupasz körtefán.
Felmondás tizenegyedik napja van,
köszönt és minden jót kíván
tizenegy Hálózatos kérelem,
tíz védelembe vételi tárgyalás,
kilenc NRSZH ellenőrzés,
nyolc esetkonferencia,
hét fenyőosztás,
öt KSH statisztika,
négy segélykérelem,
három team megbeszélés,
két családlátogatás és
egy kiégett csíz a csupasz körtefán.
Felmondás utolsó napja van,
köszönt és minden jót kíván
tizenkét esetátadás,
tizenegy Hálózatos kérelem,
tíz védelembe vételi tárgyalás,
kilenc NRSZH ellenőrzés,
nyolc esetkonferencia,
hét fenyőosztás,
öt KSH statisztika,
négy segélykérelem,
három team megbeszélés,
két családlátogatás és
egy pályaelhagyó csíz a csupasz körtefán.

2017. február

2016. december 14., szerda

A Szociális Munka Napja munkaszüneti nap lett

Aligha túlzás azt mondani, hogy történelmi - legalábbis szociális munka történeti - jelentőségű esemény zajlott le 2016. december 13-án keddi napon a parlamentben.
Természetesen, akik követték az eseményeket, vagy majd visszaemlékeznek azoknak 2016. november 4.-ét (az MKKSZ Szociális Országos Szakmai Tagozat Elnökségének sztrájkfelhívása) illetve 2016. november 10-ét is érdemes feljegyezni, amikor az MKKSZ Szociális Országos Szakmai Tagozata is megszavazta, majd a szakszervezet elnöke Boros Péterné a Szociális Munka Napja Konferencián bejelentette, mint sztrájkkövetelést: hogy a Szociális Munka Napja fizetett munkaszüneti nap legyen!

Vagyis a hazánkban éppen a 30. évfordulóját ünneplő modern kori szociális munka (családsegítés), - mely így fiatalabb, mint e sorok szerzője - aktív érdekvédőinek és szervezett dolgozóinak sztrájkkövetelése és az ezt követő sztrájktárgyalások eredményeként, törvény nyilvánítja munkaszüneti nappá november 12-ét, amely nap tulajdonképpen az első nemzetközi és regionális Szociális Munka Akciónap volt.  IFSW Hírlevele (3/97-1-98)

Joggal mondhatjuk el, hogy a fiatal felnőttkorban lévő hazai modern szociális munka, 30. életévét éppen átlépve ténylegesen is útelágazáshoz ért, amely útelágazástól az útja vezethet a bírósági vádlottak padjától a helyettes államtitkár tárgyalóasztaláig, (ahogyan ezen sorok írójának is) de végeredményben továbbra is folytathatja rendszerjobbító vagy inkább a nélkülözéseket elviselhetőbbé tevő emberarcú törődéssel és segítéssel éppúgy, ahogyan az elesettek megszervezését célzó közösségszervező programokkal és a legelesettebbek tudatosításával.
De ezek mellett elengedhetetlen saját maga tudatosabbá és így saját magát is komolyabbá tevő, felelős és döntésképes magatartás tanúsítása, mely utóbbi jellemző egyre inkább szükségszerűen sajátja a szociális szakembereknek.

Természetesen igen ellentmondásos lett ez a törvény, nem csak az előterjesztők miatt: Balog Zoltán és Lázár János miniszterek mellett, - akik eredetileg voltak a törvényjavaslat benyújtói, - szerencsére csatlakozott november 21-én az egyik szociális munkás végzettségű országgyűlési képviselő Kovács Sándor (DE - NYFK) is.
Hanem azért is, mert a törvény második felébe bekerülő a miniszteri húzd meg ereszd meg játéknak köszönhetően a szociális munka napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása mellett a törvény eltörli a közszolgálati tisztviselők kedvezményét (a Köztisztviselők Napját), amely így egy másik szakmai közösséget büntet.

A többi szociális munkás végzettségű honatya közül a FIDESZ színeiben politizálók Bencsik, Kara, Tasó és a szociálpolitikus Csizi támogatta a törvényjavaslatot. A Jobbik színeiben politizáló szociálpedagógus Vágó Sebestyén tartózkodott 52 másik képviselőtársával együtt. Feltehetőleg a fenti ok miatt nem támogatta a törvényjavaslatot a bölcsész Kész Zoltán és a geográfus Szabó Szabolcs független képviselők de a 4 felsőfokú szociális végzettségű és 1 szociálpolitikus mellett további 118 képviselő támogatásával a parlament elfogadta a törvényjavaslatot.

Így lett 2017-től november 12, törvényileg is a Szociális Munka Napja.


kapcsolódó anyag:
MKKSZ Szociálisok Hírlevél
elfogadott törvénytervezet