2014. június 15., vasárnap

Kedves református testvéreink/kollégáink! (kordokumentum)

A várakozások után végül eldőlt: a szociális szféra területén újra szakember tölti be az államtitkári pozíciót, mely felér egy kvázi miniszteri ranggal. 
Ennek kapcsán elsősorban gratulációnknak és hatalmas elismerésünknek kellene hangot adni, hiszen áldozatos munkátok, főiskolai diakónusi képzésetek, (mely kísérlet a világi és hívő szociális munka összekapcsolására/szintézisbe hozására) és a "végeken végzett" szeretetszolgálati tevékenységetek eredménye és érdemeként sikerült közvetlen testvéreteket Czibere Károlyt a szakma csúcsára juttatni.
Ez számunkra látszólag nem mondható nagy sikernek, hiszen itt nem egy olyan szakmabeliről van szó, aki radikális szociálpolitikai javaslatokkal állna elő, netán átszervezné a gyermekvédelmi rendszert vagy túlzottan mélyrehatóan belenyúlna a képzésbe, ergo "megnyomná a reset gombot".
DE 
történeti értelemben, bennünket radikálisokat is eltölthet bizonyos reménykedés, bizalom és további várakozás.
Pár nap híján éppen 95 éve református testvérkollégáink egykori szellemi fellegvára küldött hivatalos üdvözletet az akkori radikális szociálpolitikai kísérlet megvalósítóinak támogatására. 
Az alábbiakban ezt az unicum jellegű kordokumentumot osztanám meg elsősorban Veletek, másodrészt szélesebb szakmai közönségünkkel és harmadrészt a közvéleménnyel. Aligha tudnánk szebben és számotokra is érthetően megfogalmazni egy hasonló üdvözletet így ha nem haragszotok MI ezzel az egykori üdvözletetek felelevenítésével Gratulálnánk és várnánk munkátokat számítva a felénk irányuló értő és türelemmel figyelő - kritikáinkkal szembeni - megértésetekre. Ugyanakkor azt hozzátéve, manapság MI radikálisok nem vagyunk ennyire bizakodóak, mint akkor a TI elődeitek voltak a MI elődeinkkel kapcsolatban.


"A debreceni Református Hittudományi Kar üdvözlete a Tanácsköztársasághoz

Kivonat a debreceni Magyar Tudományegyetem Református Hittudományi Karának 1919 március 26-án tartott VI. rendes ülése jegyzőkönyvéből:
dr. Ferenczy Gyula indítványozza, hogy a debreceni Tudományegyetem Hittanszéki Kara, a Magyar Tanácsköztársaság elnökét Garbai Sándort, ugyszintén a közoktatásügy népbiztosát, dr. Kunfi Zsigmondot ez első ülés alkalmából hódolattal köszöntse, "a dolgok új rendjét, mint a názáreti által hirdetett, az emberiség által várt istenországát üdvözölje és annak megvalósítására, megszilárdítására a maga készségét is fölajánlja és nyilvánítsa és a Tanácsköztársaság vezetőférfiait mindenben támogatja". - Karunk ezt az indítványt egyhanguan lelkesedéssel fogadja és annak megvalósítására a dékánt azzal bizza meg, hogy ezt az üdvözletet a helybeli néptanács vezetőinél is tolmácsolja. 
Debrecen 1919. április 2. dr. Lencz Géza a hittudományi kar e.i. dékánja" 

forrás: Népszava 1919. május 29.