2011. augusztus 27., szombat

A professzionalizmus (és eszközének az esetmunkának) kritikája

Az alábbi eszmefuttatás, igen jól leírja azt a folyamatot, mely a szociális munka napjainkban történő elbürokratizálódását, és a "professzionális" képzés(ek) eredményeként bár egyre több szociális munkás "hivatásosságát" de ezzel egyidejűleg elidegenedését is - a hozzá segítségért fordulótól vagy még inkább a hatáskörébe utalttól - eredményezi, mely tendenciát a kiáltvány készítői találóan "professzionalizmusnak" neveznek. Sőt a szöveg még a hazai radikális szociális munkás tevékenységek irányultságát tekintően is szolgál konstruktív kritikával, melynek jövőbeni vizsgálata elengedhetetlen a továbblépéshez.
Az idézet a Case Con Manifesto-ból származik, melynek forrása Roy Bailey és Mike Brake által szerkesztett Radical social work című könyv:


Fontos, hogy megvizsgáljuk azt a szakmai megközelítést, amit Seebohm* hangsúlyoz és amit a szociális szolgálat különböző hierarchiái és a benne dolgozók is boldogan elfogadtak. A "professzionalizmus" elsősorban a speciális ismeretek és készségek megszerzését jelenti, melyekkel azonban a szociális munka folyamatában többnyire képzetlen/aluliskolázott résztvevők nem rendelkeznek. 
Ez egyrészt: elkülöníti/elidegeníti a szociális munkást az érintettektől. 
Másrészt: a szociális munkások egy legitimált specialista csoport részeként, az orvosokkal és ügyvédekkel egyenrangúnak kezdik magukat tekinteni. 
Harmadrészt:ösztönzi az üzletszerű karrierstruktúrák (ma életpálya modellek) bevezetését, ahol a "korrekt" és "professzionális" viselkedést (úgy mint "elkülönülés" és "kontrollált érzelmi bevonódás") szakmai elismeréssel jutalmazzák. A szociális munka ilyen jellegű megközelítését egyértelműen üdvözli az uralkodó osztály.
A professzionális szociális munka egy fontos eszköze az esetmunka - egy áltudomány  - ami a szegénységért az egyén hiányosságait okolja, és így misztifikálja azt, és eltereli a figyelmet a valódi okokról - a nyomornegyedekről, a hajléktalanságról és a gazdasági kizsákmányolásról. Az esetmunka ideológiája arra kényszerít, hogy úgy tekintsük a klienseket, mint akit meg kell változtatni, hogy illeszkedjen a társadalomba. A szociális munka mostanra kiterjedt, hogy magába foglaljon új (és nem annyira új) trükköket/módszereket, úgy, mint közösségi munka, csoportmunka, jóléti jogokkal kapcsolatos munka stb., ami, ha szakmaivá teszik, ugyan olyan kontroll mechanizmusként végzi, mint a tradicionális esetmunka, gyakran társulva, azzal a további érdemmel, hogy kevésbé drágább az uralkodó osztály számára. A professzionalizmus egy kifejezetten veszélyes fejlődés, különösen azért, mivel a szociális munkások úgy tekintik, mint egy választ a problémák nagy részére vagy a szociális munka ellentmondásaira - vagyis a szociális munkások képtelenek megoldani a társadalom alapvető hiányosságait a szociális munkán keresztül.

* Seebohm jelentés: 1968-as jelentés hatására indult meg Nagy-Britanniában az a folyamat, melynek eredményeként az addig szétaprózott, egymással szemben is dolgozó szociális szolgáltatásokat egységesíteni, centralizálni próbálták, vagyis 1 állami ügynökség keretei közé szervezni, így végleg kiszolgáltatva a szociális munka folyamatát az uralkodó politikai és gazdasági osztály mindenkori érdekeinekAz alábbiakban egy kutatás egyik táblázatát közlöm, amit egy diplomás ápoló főiskola szakon végeztek. És a kutatás eredményeivel szemben én arra a megállapításra jutok, hogy épp a képzés kondicionálásának/szocializációjának köszönhetően nevelik bele a leendő ápolókba a "professzionalitás" tudatát.
5. A professzionalizmus jelentése
A válaszadók közül meghatározásként legnagyobb részben a magas szintû, alapos tudást, a hivatásszerûen végzett ápolást és általános tevékenységet jelölték meg (Szombati - Szívos, 1996). Számottevõ azon hallgatók száma, akik nem válaszoltak a kérdésre, illetve "nem tudom" választ adtak (a második évfolyamos hallgatók 60%-a). Ez utóbbi azonban elgondolkodtató, hiszen ha nem tudja mit jelent ez a fogalom, hogyan várhatnánk el ezek teljesítését? Ez pedig lényeges kérdés, hiszen õk lesznek a változás megvalósítói. a teljes kutatás

2011. augusztus 25., csütörtök

Egy korrekt szakmai "iránymutatás"

A 10-ek tanácsa tegnapi ülésén tárgyalta a BRFK, illetve az esetek egy részében az érdekükben közreműködő kerületi önkormányzatok megkereséseit, melyben kérik, hogy az utcai gondozó szolgálatok adják át az ügyfeleikre vonatkozó adatokat, illetve velük együtt keressék fel a területükön élő embereket.

Álláspontunk az ügyben egyértelmű, a hatályos adatvédelmi törvény (1992. évi LXXX. törvény) nem teszi lehetővé az ilyen típusú adatszolgáltatást. Adatot igényelni csak írásban, a konkrét ügy és a felhasználás céljának megjelölésével, és a megjelölt céllal arányos mértékben lehet. Adatszolgáltatásnak minősül az is, ha az utcai szociális munkások kikísérik a rendőröket az általuk ismert helyszínekre, az általuk ismert emberekhez. Ezen felül a közös látogatás a Szociális Munka Etikai Kódexébe is ütközik (http://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/etikai_kodex_2011.pdf), és az utcai szociális munkás és kliense közötti bizalomvesztéshez vezet.

Az elmúlt napokban több szervezet is képviselte ezt az álláspontot a rendőrséggel szemben, véleményüket minden esetben elfogadták. Ha esetleg nálatok bármilyen probléma merülne fel, természetesen minden segítséget megadunk megoldásához, kérem, azonnal jelezzétek!
Segítené munkánkat, ha megírnátok, hogy nálatok pontosan mi történt, milyen kéréssel, és ki fordult hozzátok, és mi lett a tárgyalás eredménye. Előre is megköszönjük, ha ezt megírjátok!
 
Üdvözlettel: Kártyás Irén (a 10-ek tanácsa megbízásából)
 

2011. augusztus 12., péntek

Szolidaritás Natasha Reid-el!

avagy egy még "nem kiforrt" kolléga a londoni zavargók között

A 24 éves Natasha Reid szociális munkás hallgató a zavargások alatt ellopott egy TV-t Enfieldben.
Vádlottként állítják bíróság elé lopás vétsége miatt
A McDonald’s felé tartva észrevette, hogy a Comet áruházba betörtek, és így ő is elvitt egy 270 font értékű JVC TV-t.

Védőügyvédje azt állította, hogy azért adta fel magát a rendőrségen, mert bűntudata miatt nem tudott aludni. Az ítélethozatalt szeptember 1-ig elhalasztották.


radikális szociális munkás szemmel:
egy végzett, kész és kiforrt szociális munkás főként ha már arra adja a fejét, hogy zavargások alatt maga is az utcán "szolidarítson" az elnyomottakkal, pár óra múlva aligha adta volna fel magát lelkiismeret, bűntudat és egyéb külső szuggesztív szocializációs (a fennálló rend érdekeinek megfelelő) hatásoktól befolyásolva...
Ezek ellenére radikális szociális munkásként Natasha melletti SZOLIDARITÁSra buzdítok minden hagyományos és radikális szociális munkást!


A szociális munkás hallgató Natasha Reid

cikk

cikk2