2017. június 5., hétfő

Paul Kivel: Szociális ellátás vagy társadalmi változás?


Képtalálat a következőre: „a hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma”

2016-ban a Civil Kollégium Alapítvány, a Humán Platform és a Napvilág Kiadó együttműködésének eredményeként jelent meg Sebály Bernadett és Vojtonovszki Bálint szerkesztésében A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? című közösségi szociális munka (közösségszervezés, kinek hogy tetszik) alapjai kötet.
A kötetből Paul Kivel: Szociális ellátás vagy társadalmi változás? című tanulmányát adjuk most közre a kiadó engedélyével. 

Külön ajánljuk főiskolán és egyetemen oktató szociális szakemberek, világi vagy egyházi civil szervezetekben tevékenykedő szociális szakemberek és minden progresszív és kritikai szociális munkás kolléga - valamint leendő kolléga figyelmébe, - akik kizárólag az intézményesült szociális ellátó rendszeren belül dolgozva próbálnak eredményeket elérni.
A radikális szociális munka alaptézisét feszegető írás alapgondolata, hogy a szociális ellátás egyéni szükségleteket elégít ki, míg a társadalmi változásért folytatott tevékenység a kizsákmányolás és az erőszak kiváltó okait próbálja megszüntetni.
A kérdés, mely Kivel tanulmánya kapcsán újra megfogalmazódik: szociális ellátás és a társadalmi változást célzó munka között vajon létezhet-e átfedés? 
Kivel tapasztalata, hogy a beszűkülés csapdája újra és újra a közösségépítés egymástól is független oly sok területét ejti rabul. Ahogyan a férfierőszak kapcsán elterjedt intervenciós programok hatására a nagyobb cél szem elől tévesztése beszűkítette a férfiak látásmódját, úgy a szociális munka intézményesülése és az ezzel járó a szakemberek személyiségét emésztő mindennapos adminisztráció valamint rutinszerű vagy  kreatív "tűzoltás" is elterelte a figyelmet a szociális munka végcéljától; a szegénység felszámolásáról.
Kivel tanulmányában a szociális ellátásban folytatott szakmai tevékenység és a tartós társadalmi változásért folyó munka paradoxonát és egymásra való hatását vizsgálja, nekünk szegezve a kérdést:
Vajon lehet-e az ellátórendszeri tevékenységet a társadalmi változásért folytatott munka nélkül hitelesen végezni?