2011. augusztus 27., szombat

A professzionalizmus (és eszközének az esetmunkának) kritikája

Az alábbi eszmefuttatás, igen jól leírja azt a folyamatot, mely a szociális munka napjainkban történő elbürokratizálódását, és a "professzionális" képzés(ek) eredményeként bár egyre több szociális munkás "hivatásosságát" de ezzel egyidejűleg elidegenedését is - a hozzá segítségért fordulótól vagy még inkább a hatáskörébe utalttól - eredményezi, mely tendenciát a kiáltvány készítői találóan "professzionalizmusnak" neveznek. Sőt a szöveg még a hazai radikális szociális munkás tevékenységek irányultságát tekintően is szolgál konstruktív kritikával, melynek jövőbeni vizsgálata elengedhetetlen a továbblépéshez.
Az idézet a Case Con Manifesto-ból származik, melynek forrása Roy Bailey és Mike Brake által szerkesztett Radical social work című könyv:


Fontos, hogy megvizsgáljuk azt a szakmai megközelítést, amit Seebohm* hangsúlyoz és amit a szociális szolgálat különböző hierarchiái és a benne dolgozók is boldogan elfogadtak. A "professzionalizmus" elsősorban a speciális ismeretek és készségek megszerzését jelenti, melyekkel azonban a szociális munka folyamatában többnyire képzetlen/aluliskolázott résztvevők nem rendelkeznek. 
Ez egyrészt: elkülöníti/elidegeníti a szociális munkást az érintettektől. 
Másrészt: a szociális munkások egy legitimált specialista csoport részeként, az orvosokkal és ügyvédekkel egyenrangúnak kezdik magukat tekinteni. 
Harmadrészt:ösztönzi az üzletszerű karrierstruktúrák (ma életpálya modellek) bevezetését, ahol a "korrekt" és "professzionális" viselkedést (úgy mint "elkülönülés" és "kontrollált érzelmi bevonódás") szakmai elismeréssel jutalmazzák. A szociális munka ilyen jellegű megközelítését egyértelműen üdvözli az uralkodó osztály.
A professzionális szociális munka egy fontos eszköze az esetmunka - egy áltudomány  - ami a szegénységért az egyén hiányosságait okolja, és így misztifikálja azt, és eltereli a figyelmet a valódi okokról - a nyomornegyedekről, a hajléktalanságról és a gazdasági kizsákmányolásról. Az esetmunka ideológiája arra kényszerít, hogy úgy tekintsük a klienseket, mint akit meg kell változtatni, hogy illeszkedjen a társadalomba. A szociális munka mostanra kiterjedt, hogy magába foglaljon új (és nem annyira új) trükköket/módszereket, úgy, mint közösségi munka, csoportmunka, jóléti jogokkal kapcsolatos munka stb., ami, ha szakmaivá teszik, ugyan olyan kontroll mechanizmusként végzi, mint a tradicionális esetmunka, gyakran társulva, azzal a további érdemmel, hogy kevésbé drágább az uralkodó osztály számára. A professzionalizmus egy kifejezetten veszélyes fejlődés, különösen azért, mivel a szociális munkások úgy tekintik, mint egy választ a problémák nagy részére vagy a szociális munka ellentmondásaira - vagyis a szociális munkások képtelenek megoldani a társadalom alapvető hiányosságait a szociális munkán keresztül.

* Seebohm jelentés: 1968-as jelentés hatására indult meg Nagy-Britanniában az a folyamat, melynek eredményeként az addig szétaprózott, egymással szemben is dolgozó szociális szolgáltatásokat egységesíteni, centralizálni próbálták, vagyis 1 állami ügynökség keretei közé szervezni, így végleg kiszolgáltatva a szociális munka folyamatát az uralkodó politikai és gazdasági osztály mindenkori érdekeinekAz alábbiakban egy kutatás egyik táblázatát közlöm, amit egy diplomás ápoló főiskola szakon végeztek. És a kutatás eredményeivel szemben én arra a megállapításra jutok, hogy épp a képzés kondicionálásának/szocializációjának köszönhetően nevelik bele a leendő ápolókba a "professzionalitás" tudatát.
5. A professzionalizmus jelentése
A válaszadók közül meghatározásként legnagyobb részben a magas szintû, alapos tudást, a hivatásszerûen végzett ápolást és általános tevékenységet jelölték meg (Szombati - Szívos, 1996). Számottevõ azon hallgatók száma, akik nem válaszoltak a kérdésre, illetve "nem tudom" választ adtak (a második évfolyamos hallgatók 60%-a). Ez utóbbi azonban elgondolkodtató, hiszen ha nem tudja mit jelent ez a fogalom, hogyan várhatnánk el ezek teljesítését? Ez pedig lényeges kérdés, hiszen õk lesznek a változás megvalósítói. a teljes kutatás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése