2015. november 9., hétfő

2015. év szociális szakembere: Kalmár Szilárd

Berta Tibor önkéntes segítőt kértük meg írjon - Szilárd közvetlen segítőtársaként - róla:
Tisztelt segítők és szakmabeliek, kedves érdeklődők!

Amikor megkerestek azzal a felkéréssel, hogy írjak Kalmár Szilárd szociális területen végzett munkásságáról és érdemeiről, örültem a megkeresésnek, ám úgy érzem, ennek nem fogok tudni teljes mértékben eleget tenni. Szilárdról ugyanis nem lehet csupán szociális munkásként, politikusként vagy aktivistaként beszélni. Személyében egy olyan embert ismertem meg, aki az önzetlen segíteni akarás, az elhivatottság, az emberség, az elnyomás elleni harc, az alázat, és az empátia szimbóluma, mely minden tettét és minden területen való megnyilvánulását jellemzi és átitatja. Szilárd egy jelenség, mely tiszteletre és odaadásra tanít mindnyájunkat. 


Hosszú lenne elsorolni mindazt, amit nap mint nap tesz embertársaiért, függetlenül azok nemétől, korától, vallásától, bőrszínétől, állampolgárságától. Évtizedes munkája most került csak a reflektorfénybe, ám ettől még nem eshetünk abba a hibába, hogy megfeledkezünk, és figyelmen kívül hagyjuk azokat az időket, amikor a média legcsekélyebb érdeklődése nélkül is végezte fáradhatatlan munkáját. Egy olyan közösségi teret hozott létre (Bérkocsis utca 41. –továbbiakban „BK”), ahol heti rendszerességgel osztott meleg ételt a szociálisan rászorulóknak, illetve lehetővé tette számukra az internet elérést, mely nélkül a XXI. században a munkakeresés is elképzelhetetlen feladat. A BK-ban könyvtár állt rendelkezésére a tanulni vágyóknak, és integrált számos olyan projektet, melynek keretein belül álláskereső klub, tanoda, ingyenes magyar tanfolyam bevándorlók részére, illetve vasárnapi filmvetítések valósultak meg. A BK-ban egy olyan szociálisan érzékeny közösség alakult ki, mely kompetensen és az érintettek bevonásával tudott segíteni.

Szilárd az első pár menekült megérkezésekor kidolgozott egy stratégiát és rendszert, mely akár hosszú távon is képes reagálni az országba érkező rászorulókra, a leghatékonyabban segítve nekik. Már akkor komolysággal és figyelemmel kísérte a helyzetet, mikor még senki sem láthatta ennek súlyát és nagyságát. A BK-ban, létre hozva annak intézményes feltételeit, teret engedett egy olyan civil kezdeményezésnek, mely rendszeres és létfontosságú, hiánypótló segítséget tudott adni az ide érkező menekülteknek. A kezdetben „Segítsünk együtt a menekülteknek” néven induló facebook csoport mára több, mint tízezer tagot számláló aktív és elhivatott segítő közösség lett. A csoport működésében, szervezésében, fejlődésében és koordinálásában nélkülözhetetlen és létfontosságú szerepe volt Szilárdnak. Ez a szenzitív közösség reagál az aktuális helyzetre és igényekre, rugalmasan változtat a segítés módján és helyszínén is. Kezdetben rendszeres étel- és ruhaosztással, orvosi segítségnyújtással volt jelen a menedékkérők között. Mára azonban, Szilárd elképzeléseivel és vezetésével állandó jelenlétet és segítségnyújtást biztosító sátor áll Szlovénia déli részén, Dobován. Ott voltam és láttam, amint Szilárd és a többi segítő emberfeletti odaadással és elhivatottsággal tesz azért, hogy emberi körülmények között tudjanak tovább utazni a megfáradt menekültek. Azokat az adományokat, amelyeket a kialakult helyzetből fakadóan már nem tudnak továbbítani a menekültek számára, a hazai rászorulók kapják meg. Úgy vélem, hogy erre a folyamatra nem is lehet tekinteni Szilárd szerepe és munkája, illetve személye nélkül, mely annak szíve és lelke, működtetője volt. Minden nehézség és megoldandó kihívás mellett harcolt az élen azért, hogy az üldözött és megvetett emberek tömegei a túléléshez szükséges segítséget megkapják. Szilárd egész élete, gondolkodásmódja, munkássága, és személye érdemessé teszi őt erre a díjra, és őszintén remélem, hogy megkapja a régóta fáradhatatlanul végzett munkájáért járó elismerést.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése