2011. november 1., kedd

Meghívó - Új Szemlélet Csoport (angol-magyar)

 
PRESS INVITATION 
Is social work an act of incitement in Hungary?
Our fellow social worker Norbert Ferencz (Pumukli), member of the Új Szemlélet group represents radical social work, and is now under trial for incitement, a felony punishable by up to 3 years imprisonment!
His „crime” is participating in a vocational demonstration with the Új Szemlélet group, aimed specifically against the municipal ordinance that classified dumpster diving a misdemeanor,whereby he stood up for his offendor colleagues and called upon the solidarity of all present. The 8th District Prosecution has recognized this act on Norbert Ferencz’s behalf as incitement against the public peace and a call for general dissent. He is under accusation for a felony.
We hereby invite members of the press and fellow social workers to the trial, as well as the preceding social worker’s oath, and request that you inform the public that in Hungary today, social workers who adhere to the Social worker’s code of ethics and express their professional stance openly are liable to punishment and criminal accusation.
Members of the press are welcome on November 4th, at 8:00 AM before no. 25 Markó utca.
Social worker’s code of ethics (excerpt):
Point 10: It is the social worker’s responsibility, as well as a right and duty of the undersigned professional organizations, to call the attention of decision makers and the general public to their respective responsibility for the emergence of poverty and suffering as well as for their obstruction of the alleviation thereof.
Point 11: Social workers facilitate social change through their activities and professional stance.”
Contact: 
videó az akcióról:

Information on theÚj Szemlélet group:
The Új Szemlélet group is a professional workshop and action group fusing the spirit of community work with social work, formed in 2010 with regard to the renewal of the Social worker’s code of ethics. In view of this twofold function, our aims are long term.
Új Szemlélet is an independant organization, its members are social workers.


S A J T Ó M E G H Í V Ó

Magyarországon a szociális munka uszítás?
Szociális munkás kollégánkat, Ferencz Norbertet (Pumuklit), aki az Új Szemlélet csoport tagjaként a hazai radikális szociális munka képviselője, hatósági rendelkezés elleni izgatás bűntettével vádolják, mely akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható!
„Bűne”, hogy az Új Szemlélet csoport szakmai akciója keretében (mely a kukázás tiltását és pénzbírsággal való büntetését lehetővé tevő önkormányzati rendelet elleni direkt akció volt), kiállt szabálysértő kollégái mellett, valamint további szolidaritásra kérte a jelenlévőket. A VIII. kerületi ügyészség Ferencz Norbert e tettét a köznyugalom megzavarására alkalmas uszításnak és általános elégedetlenségre való felhívásnak minősítette.
Vagyis bűncselekménnyel vádolják.

Ezúton meghívjuk a tárgyalásra, és az azt megelőző szociális munkás eskütételre a sajtó és a szakma képviselőit, és kérjük őket, hogy tájékoztassák a közvéleményt arról, hogy ma Magyarországon  azokat a szociális munkásokat, akik komolyan veszik A szociális munka etikai kódexét, és nyíltan kifejezik szakmai álláspontjukat, szabálysértéssel büntethetnek és bűncselekménnyel vádolhatnak.


A sajtó képviselőit és minden érdeklődőt november 4-én 8:00-kor várjuk a Markó utca 25. szám előtt.

A szociális munka etikai kódexe (részlet):

10. pont: A szociális munkás felelőssége, az Etikai Kódexet aláíró és csatlakozó szakmai szervezetek joga és kötelessége, hogy felhívják a döntéshozók, valamint a közvélemény figyelmét mindarra, amiben a nélkülözés és a szenvedés kialakulásáért a döntéshozók, a társadalom vagy egyes intézmények felelősek, illetve amivel akadályozzák ezek enyhítését.

11. pont: A szociális munkás tevékenységével, szakmai állásfoglalásaival segíti elő a társadalmi változásokat.”


Kapcsolat:


Információ az Új Szemlélet csoportról:
Az Új Szemlélet csoport a közösségi munka és a radikális szociális munka eszmeiségét ötvöző szakmai műhely és akciócsoport, amely 2010-ben A szociális munka etikai kódexe megújításának apropójából jött létre. E kettős funkciót betöltve célunk hosszú távú.
Az Új Szemlélet csoport független szervezet, tagjai szociális munkások.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése