2011. november 16., szerda

Szociális Szakmai Szégyen Lista (Névsor)

Miközben szakmánk egyik fele tiltakozik és közvetlen akciókban is kifejezi szolidaritását a fedél nélküli elnyomottakkal, addig szakmánk másik fele mind emberileg, mind szakmailag "lehúzza magát a WC kagylón".A fenti törvényt többek között 1 szociálpolitikus és további 8 szociális munkás és szociálpedagógus 'igen' szavazatával fogadta el nagy többséggel a magyar parlament.


Ezen személyek parlamenti megnyilvánulását illetően kezdeményezem, hogy a Szociális Szakmai Szövetség Etikai Kollégiuma* foglaljon állást és nyilvánítson véleményt ezzel kapcsolatban. Melyet aztán közszereplőkről is lévén szó nagy nyilvánosság előtt hirdessen ki.


És akkor nézzük kik azok név szerint, akik nem csak a szakmánk árulói, de szakmaetikailag és emberileg is bizonyították; nullák.:


Csizi Péter szociálpolitikus Pécsi Tudományegyetem ( a tv. egyik előterjesztője)
Bencsik János szociális munkás Bárczi Gusztáv Tanárképző Főiskola
Ékes Ilona szociális munkás Zsámbék Katolikus Tanítóképző
Kara Ákos általános szociális munkás Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola
Kővári János szociális munkás Wesley János Lelkészképző Főiskola
Talabér Márta szociálpedagógus Nyugat-Magyarországi Egyetem
Tasó László általános szociális munkás és szociálpolitikus Kossuth Lajos Tudományegyetem
Baráth Zsolt szociálpedagógus Eszterházy Károly TF (Szegeden sikerült egy szociális szakvizsgát is tennie)
Vágó Sebestyén szociálpedagógus Nyugat-Magyarországi Egyetem

*
Az Etikai Kollégium a szociális munka szakmai etikai ügyeiben illetékes állást foglalni, ennek érdekében konkrét etikai ügyekben állásfoglalást ad ki, melyeknek – a személyiségi jogok betartása mellett - szakmai nyilvánosságot biztosít (letölthető az eljárási rend rövid ismertetője).
Véleményt nyilvánít a szociális munkát érintő szakmaetikai kérdésekről.
Igyekszik megakadályozni olyan jogszabályok megszületését és olyan szakmai gyakorlat, folytatását, melyek gátolják az Etikai Kódex érvényesülését.
Ennek érdekében javaslatot tehet a Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének, ha a megjelenő törvények, rendeletek, vagy a szakmai szervezetek, illetőleg a tagegyesületek működése összeütközésbe kerül a szociális munka etikájával
Kapcsolatot tart fenn más rokon vagy társszervezetek (nemzetközi szervezetek) Etikai Kollégiumaival.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése